Йога практики

Йога практиките са огромен дар и богатсво. Можете да почерпите от това знание и да го ползвате винаги. Всяко вдишване, дори най-малко движение, са дълбока радост.