Психотерапия

Психотерапията е лек за ума, за да може да следваме пътя на душата.

Ние сме тук за да притихнем, да потънем в пустотата и тишината, за да чуем песента на живота. Да се свържем с безпричинната радост, която е нашия зов, да живеем животът, който сме.

Психотерапията разполага с различни методи за помощ в зависимост от парадигмата, която е избрал да следва психотерапевта.