• Индивидуални консултации провеждам между една и три на брой. Те са с цел изясняване на казуса и възможните му решения. Дали да се пристъпи към терапевтичен метод, който упражнявам или пренасочване към психотерапевт с друг терапевтичен подход,

  • Психологичната работа онлайн е напълно възможна и работя от няколко години и по този начин. Той е добра алтернатива в случаи на живеене в чужбина, чести пътувания, ограничени възможности по други причини и извънредно положение.

  • Психоанализата е метод за изследване на развитието и функционирането на човешката психика. Наука за психичната реалност, за субективния свят у човека. Опира се на разбирането за значенията на несъзнаваните процеси и динамичните им отношения със

  • Хиппотерапията е лечение с помощта на конете. От края на 50-те години на XX в. започват да я използват при психични и неврологични заболявания. Има благотворен ефект, който се препредава по време на конския ход. Днес 50 страни от Европа и

  • Психодрамата е метод за групова и индивидуална психотерапия, създаден от Джейкъб Морено. Използват се техники от драмата, чрез които клиентът изиграва минали, сегашни или очаквани житейски ситуации и роли, за да преосмисли и види цялостната

  • Схема терапията е психотерапевтичен метод създаден от д-р Джефри Янг в средата на 1980-те години като разширение на когнитивно-поведенческата терапия. Различава се от нея в няколко отношения. Схема терапията е предназначена да се справя с

  • Когнитивна поведенческа терапия е психотерапевтичен подход, насочен към решаването на проблеми, свързани с дисфункционални емоции, поведения и възприятия чрез целево-ориентирана и систематична техника. Фокусирана е към широк кръг от психични и